Poplatky – 2019

  • 80 eur – aktívni/-e aj pasívni/-e účastníci/-ky
  • 50 eur – PhD. Študenti/-ky*
  • 13 eur –  Bc. a Mgr. Študenti/-ky* (vrátane spoločenského večera)
  • 3 eur – Bc. a Mgr. Študenti/-ky* (bez spoločenského večera)

* pre uznanie doktorandského/študentského poplatku je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu

Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom a to najneskôr do 31.10.2019
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 105320
práva pre adresáta: „Konferencia“ + Vaše meno

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, účasť na spoločenskom večere a zborník príspevkov. Spoločenský večer sa uskutoční 27.11.2019.

Za účasť na konferencii bolo SKP pridelených 12 kreditov. Poplatok za kredity (3,6€) sa hradí na mieste.

Tento rok je možnosť sa prihlásiť aj na post-konferenčné workshopy,  Účastníci a účastníčky konferencie majú workshop zdarma, inak je poplatok za workshop 10€. Poplatok 10€ sa týka aj študentov a študentiek Bc. a Mgr. štúdia bez ohľadu na to, či sa zúčastnili konferencie. Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti na mieste.