Konferencia osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií

„Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií“ je pravidelne organizovaná konferencia našej katedry, s cieľom výmeny skúsenosti medzi odborníkmi v oblasti teórií, základného a aplikovaného psychologického výskumu. Cieľom konferencie je prepájanie teórie a praxe z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Konferenciu organizujeme každé dva roky, a na november 2013, pripravujeme už jej štvrté pokračovanie. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov univerzít, vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Aktívna účasť je možná v pléne, alebo v posterovej sekcii. Odprezentované príspevky a postery sú recenzované a publikované v zborníku Psychologica.