za organizačný tím 2019 

Medzinárodná konferencia
Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií
27. – 28. 11. 2019
7. ročník

Vážené a milé kolegyne, vážení a milí kolegovia,

v tomto roku sa v dňoch 27. – 28. novembera 2019 uskutoční medzinárodná konferencia „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII“, v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia nadväzuje a rozvíja tradíciu predchádzajúcich ročníkov. Na základe vzájomnej dohody Vedeckého výboru konferencie s organizátormi konferencie Sociálne procesy a osobnosť sa každoročne v organizovaní podujatí striedame.

Cieľom konferencie je vytvorenie odbornej platformy pre interakciu a diskusiu akademikov/-čiek a profesionálov/-ok so záujmom o základný a aplikovaný psychologický výskum, o prepájanie psychologickej teórie s praxou z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre pracovníkov/-čky univerzít a výskumných ústavov, ale aj pre odborníkov/-čky z praxe, či študentov/-ky psychológie.

Radi by sme Vás v mene organizátorov, pozvali k aktívnej účasti na tomto podujatí, na ktorom sa pravidelne stretáva vyše stovka odborníkov z oblasti psychologických vied, ale i ďalších vedných disciplín.

Konferencia bola schválená Slovenskou komorou psychológov ako vzdelávacia aktivita, ktorá je súčasťou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (VA2019185). Za účasť na konferencii je priznaných 12 kreditov. V prípade záujmu o kredity je potrebná účasť na oboch dňoch konferencie a doplatok 3,6€ za kredity (hradený na mieste).

Tešíme sa na stretnutie!

 Gabriela Herényiová