Konferencia 2017

V dňoch 29.  novembra 2017, zorganizovala naša katedra  medzinárodnú konferenciu „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V“.

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Katedra psychológie

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE 2017

  • PhDr. Katarína Ludrovská, PhD. (garantka)
  • PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
  • PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
  • Mgr. Petra Soláriková, PhD.
  • Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

Vybrané fotografie z konferencie