Konferencia 2013

V dňoch 27. a 28. novembra 2013, zorganizovala naša katedra už po tretí krát medzinárodnú konferenciu „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV“.


Odbornými garantmi boli: 
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. 
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. (garant)
Mgr. Viera Cviková, PhD.
Mgr. Michal Hajdúk
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Mgr. Petra Labudíková 
Mgr. Daniela Moskaľová, PhD.
Mgr. Lucia Sabová, PhD.
Mgr. Petra Soláriková