Konferencia 2009

Pri príležitosti 50tého výročia svojho založenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, zorganizovala naša katedra v dňoch 26. a 27. novembra medzinárodnú konferenciu „OSOBNOSŤ V KONTEXTE KOGNÍCIÍ, EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ II.“
Konferencie zúčastnilo vyše 130 pozvaných hostí a aktívnych účastníkov so Slovenska aj zahraničia. Počas dvoch dní konferencie bolo popri deviatich vyžiadaných prednáškach odprezentovaných 49 odborných príspevkov, z oblasti tak teoretických, ako aj aplikovaných disciplín, v sekciách:

 • Osobnosť v kontexte situačných faktorov 
 • Osobnosť v záťažových situáciách 
 • Emocionalita vo vývinovom kontexte
 • Spiritualita a duševná pohoda
 • Emocionalita a sociálne procesy 
 • Osobnosť dieťaťa v kontexte rodiny a školy 
 • Osobnosť a psychodiagnostika 
 • Osobnosť a kognitívne procesy
 • Odborní garanti konferencie:
 • Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD. 
 • Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. 
 • Organizačný výbor konferencie:
 • PhDr. Daniela Čechová, PhD. (garant)
 • PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
 • PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
 • PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
 • PhDr. Hana Smitková, PhD.
 • Mgr. Barbora Váryová, PhD.