30. 05. 2019 – otvorenie registrácie a prihlasovanie abstraktov

  • 15. 09. 2019 – koniec prihlasovania abstraktov (aktívna účasť)
  • 31. 10. 2019 – oznámenie o akceptácii abstraktov
  • 8. 11. 2019 – zverejnenie programu konferencie
  • 20. 11. 2019 – koniec prihlasovania na konferenciu (pasívna účasť)
    + deadline na uhradenie konferenčného poplatku
  • 27. a 28. 11. 2019 – KONFERENCIA
  • 27. 11. 2019 – spoločenský večer pri konferencii spojený s oslavou 60. výročia Katedry psychológie FF UK
  • 28. 11. 2019 – odovzdanie príspevkov cez online formulár
  • 30. 3. 2020 – plánované vydanie zborníka

[wpcdt-countdown id=“753″]